Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Dåliga betyg men fel slutsats

Kategori: Fritt svävande tankar

"Inte ens 70% av eleverna i de mest socialt utsatta skolorna klarar sig så bra att de kan komma in på gymnasiet. I riket är snittet 90%"

Säkert sant, och naturligtvis inte bra för de som inte klarar sig. Men att detta med nån självklarhet skulle vara ett problem är lika dumt som att peka ut intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus som ett problem, för att fler dör där än på genomsnittsavdelningen. De "mest socialt utsatta skolorna" har nämligen helt andra förutsättnignar, och får nog ofta vara glada om de som går ut nian hunnit lära sig svenska sedan de kom till Sverige.

Man kan inte använda samma skala för att mäta såna skolor som en "genomsnittsskola"


Överklaga betyg? Kommer inte fungera

Kategori: Fritt svävande tankar

En utredning föreslår att elever i grundskolan och gymnasiet ska få rätt att överklaga sina betyg. Tanken är kankse fin, och det finns säkert orättvist satta betyg som borde rättas till. Men hur i hela fridens namn tror man att detta ska fungera?

  • En lärare som undervisat en elev i tre år sätter ett betyg
  • Eleven är missnöjd och överklagar
  • Vem, jag undrar VEM, ska kunna bedöma om överklagan är befogad?

De enda som har rimlig insikt i saken är eleben själv (som inte kan bedöma sig själv objektivt) och läraren. Ingen utomstående kan ha nån rimlig möjlighet att ifrågasätta lärarens betygsättning, eftersom de inte haft lektioner med eleven i tre år.

Enda sättet vore att besvara överklagan med ett enkelt "ok, du får göra ett totalprov på hela kursen, så bedömer vi utifrån det". Jag tror det enbart skulle avslöja att svenska skolans pedagogik leder till eleverna pluggar till proven och sedan glömmer. Mycket få elever skulle bedömas kunna mer med ett sådant prov, än med de prov som gjorts under de tre åren.

Stora på olja

Kategori: Fritt svävande tankar

Av världens tio största bolag är 7 oljebolag, vars hela värde grundas på att de profiterar på vad som borde vara mänsklighetens gemensamma och begränsade resurser. Borde de ens få räknas som stora företag på detta sätt?