Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Hopplöst

Kategori: Fritt svävande tankar

Två av de personer som åtalats för bombdåden i centrala Madrid för några år sedan är dmda till vardera mer än 40000 års fängelse.

Två saker föresvävar mig här:

1. Hoppas man i det läget på att bli frigiven efter halva tiden?
2. Är det möjligen så att arvssynd finns? Ska deras barn, barnbar etc sitta i fängelset?

77 år ung

Kategori: Fritt svävande tankar

En 77-åring har avkrävts leg på ICA för att få köpa öl. Det blir en himla debatt om huruvida det är rimligt.

Hur funkar det om man är omyndigförklarad, pga exempelvis grav demens? Får man köpa öl då?

Helpdesk

Kategori: Fritt svävande tankar