Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Moped

Kategori: Fritt svävande tankar

Det här är ju lite kul. Enligt Aftonbladet går många EU mopeder att köra snabbare än vad lagen säger utan att trimmas. HUr vet man det? Jo:

"NTF har frågat 2 000 ungdomar i 15 län hur fort deras mopeder går och en majoritet gör 50 kilometer i timmen eller mer. 15 procent går snabbare än 60 kilometer i timmen på full gas utan att vara trimmade."

Haha? Källkritik, någon? "frågat ungdomar"? Hur vet de hur fort mopederna går? Jo, de läser av hastighetsmätaren. Visar den rätt? Nej, enligt lag ska den visa mer än vad hastigheten är (i alla fall på bilar). Är ungdomarna ärliga? Inte vet jag, men de som trimmat mopeden säger nog gärna att den är orginal, och ändå går så fort.

Intrång?

Kategori: Fritt svävande tankar

En chef kläcker ur sig diverse elakheter och blir aggressiv mot en anställd, som spelar in det hela. Även om det är helt oacceptabelt att säga såna saker till sina anställda, så verkar det lite märkligt att vägra lämna chefens rum och på detta sätt få till denna inspelning? En smula provokativt tycks det mig

AB kommer att få backa om Littorin

Kategori: Fritt svävande tankar

Jag vet knappt vad jag ska tro om Littorin-affären längre. Min gissning är att Aftonbladet med Jan Helin i spetsen till slut tvingas backa, inte för att de nödvändigtvis har fel, utan för att de inte har någon rätt att agera både förundersökning, domare och bödel på det sätt de nu gör.

Jan Helin för dessutom märkliga resonemang:

"Littorin föreföll överrumplad och slog ifrån sig och sa nej, nej. Det var knappast en dementi eftersom han i det läget inte alls fått uppgifterna presenterade för sig."

Om nån möter dig på en flygplats och hävdar att du langar narkotika, behöver du mer detaljer då, eller säger du omedelbart "Nej, nej"?

"Det handlar om att förvissa sig om att vi får lägga fram det vi har fått reda på och få svar på våra frågor."

Samma sak här. Vilken rätt har någon att kräva att du lyssnar på deras story om att du skulle langa narkotika? Du har sagt nej, och vill inte ödsla tid och kraft på att trassla in dig i en diskussion om saken.

Oavsett om Littorin gjort detta eller ej, så är Aftonbladets resonemang om sina rättigheter att kräva och få svar på frågor märkliga. Hela resonemanget utgår från att tidningens anklagelser är sanna.

Det är fullt möjligt att anklagelserna stämmer, men i Sveriga är man oskyldig tills man är dömd skyldig, och för ett preskriberat brott blir man inte dömd, så rent juridiskt är och förblir Littorin rimligen oskyldig.  

Eftersom saken inte är rättsligt prövad, så föreslår jag att du, Jan Helin, för en kort sekund tänker dig in i situationen att Aftonbladet har fel. Att ni vägrar ta ett sanningsenligt nej för ett nej, och att ni envisas med att få svar på frågor baserade på felaktig och lögnaktig information. Att ni hävdar att ni har rätt till en "ordentlig" dementi, samtidigt som de enda "bevis" ni har göms bakom källskyddet, och alltså inte ens kan verifieras av andra, är fabricerade eller på anat sätt felaktiga.