Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Fallskärmar

Kategori: Fritt svävande tankar

VD:ar får miljoner för att lämna det jobb de anses inte ha skött. Detta är väl det verkliga problemet med löner och ersättningar. Ge den som gör sitt jobb rejäl lön när så är motiverat, men när han misslyckas ska han inte ha mer! Det är ett mycket märkligt incitament.