Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

TV-bröllop??

Kategori: Fritt svävande tankar

Nu har jag efetr mycket möda slitit blicken från lyteskomiken, och hamnat i texten. De ska sända bröllopet i TV. Jag läser, och läser, och försöker förstå. I TV? Deras bröllop? Snälla, säg att de skämtar, eller att jag drömmer.