Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Hjälp, jag fattar inte

Kategori: Fritt svävande tankar

Varför är de så svårt att veta när de heter de och när de heter det?

För ett antal år sedan försvann känslan för "dem" respektive "de" när båda ersattes av "dom". Nu är det "det" som håller på att tas över av "de" hos en hel generation, till och med i skrivet språk, och det blir faktiskt alltmer svårt att veta vad människor säger ochmenar. Tvetydigheterna står som spön i backen när särskrivningar och märkliga pronomen (som väl kan heta pronomina i plural, för övrigt) sprids i språket. Tyvärr tror jag att de som sprider detta ofta inte har tillräcklig språkkänsla för att själva ens inse detta.