Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Gmail

Kategori: Fritt svävande tankar

Den uppmärksamme kan konstatera att Googlemail ökar lagringsutrymmet per användare i en hastighet av någonstans i storleksordnigen 10 byte i sekunden (i alla falljust nu). Om man bara använder mail för text, så är det ganska uppenbart att det till och med är svårt att hålla jämn takt med den ökningen. Undrar hur länge den fortsätter?