Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Windows Vista

Kategori: Fritt svävande tankar

Om Windows Vista, som lanseras iUSA idag:

"Det nya operativsystemet har också utrustats med ett nytt fyra sekunder långt startljud som arbetats fram under 18 månader."

Jag hoppas att det finns några mer substantiella nyheter än denna....men antar att journalister inte hittar dem