Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Föräldrar

Kategori: Fritt svävande tankar

Om man vill uppnå rättvisa (mellan två föräldrar till samma barn) i föräldraförsäkringen, skulle man då inte helt sonika beräkna ersättnignen så att oavsett vem som är ledig så utgår samma totala ersättning (lön för den som jobbar + föräldrapenning för den som inte jobbar). Då skulle den direkta ekonomiska frågan vara bortrensad ur resonemanget mellan föräldrarna. Naturligtvis kvarstår en del indirekta saker, såsom vilken av föräldrarna som på sikt förlorar mest i löneutveckling på att vara hemma ett år (vilket är en helt relevant ekonomisk fråga), och dessutom är det omöjligt att hantera egna företagare med detta förslag. De kommer aldrig kunna vara hemma, och det är i mina ögon ett beslut som de tillsammans med den andre föräldern till ett gemensamt barn på något sätt faktiskt medvetet tagit. Det egna företaget är dessutom en angelägenhet för båda, med all sannolikhet, även om det bara är en som driver det. Familjens ekonomi bygger ju på företagets väl och ve. S jag vet inte om det är ett problem med "ojämlik" föräldrapenning i det fallet? Man har ju valt det, på nåt sätt, kan man tycka