Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Vårt valsystem är trasigt

Kategori: Fritt svävande tankar

Jag tror inte på vårt valsystem. Mandatperioden 4 år är inte kompatibel med människors tålamod, eller förmåga att avgöra långsiktiga effekter. Inte heller med den tid det tar för större ändringar att slå igenom i praktiken.

Det svamlas på om skolans förfall, och varje politiker väljer sin egen tolkning av när de felgrepp skulle gjorts som lett till eländet. Vem har rätt? Omöjligt att veta. Jag tror inte ens att det huvudsakliga problemet sitter i själva skolpolitiken, utan i samhället i stort.

Vi får vad vi förtjänar, ett system där kortsiktiga löften är den bästa politiken, om man vill bli vald.