Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Dåliga betyg men fel slutsats

Kategori: Fritt svävande tankar

"Inte ens 70% av eleverna i de mest socialt utsatta skolorna klarar sig så bra att de kan komma in på gymnasiet. I riket är snittet 90%"

Säkert sant, och naturligtvis inte bra för de som inte klarar sig. Men att detta med nån självklarhet skulle vara ett problem är lika dumt som att peka ut intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus som ett problem, för att fler dör där än på genomsnittsavdelningen. De "mest socialt utsatta skolorna" har nämligen helt andra förutsättnignar, och får nog ofta vara glada om de som går ut nian hunnit lära sig svenska sedan de kom till Sverige.

Man kan inte använda samma skala för att mäta såna skolor som en "genomsnittsskola"