Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Farligt med MC

Kategori: Fritt svävande tankar

Så här på vårkanten blir man återigen varse hur motorcyklister far fram i trafiken, och blir påmind om statistik som visar hur motorcyklister är utsatta och mer olycksdrabbade i trafiken.

Utan att nödvändigtvis på något sätt dra absolut alla över en kam, så vill jag nog påstå att det inte så mycket är att köra motorcykel i sig som är farligt, utan snarare att det är personer som är farliga för sig själv som kör motorcykel.

Det känns som att ha hamnat mitt i en flock nyligen utsläppta unghästar som måste springa av sig, kosta vad det kosta vill. Tyvärr kostar det, både i liv och lidande.