Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Malmö

Kategori: Fritt svävande tankar

Ännu en beskjutning har skett i Malmö. I Aftonbladets artikel påstås att det är "en helt vanlig familj". Måhända vill man inte framstå som att man lägger vikt vid ursprung och etnicitet, men har det inte i detta fall en extremt stor betydelse om denna familjn är invandrare eller inte? Brottets art är av en helt annan sort om det konsekvent är invandrare som drabbas, än om det är "vem som helst" (ur etnisk och ursprungsmässig synvinkel). Oavsett vad man tycker om invandrare, så spelar det roll för vilken typ av gärningsman vi står inför. Så varför undanhåller artikeln denna information?