Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Behandla mig lika, jag är så olik!

Kategori: Fritt svävande tankar

Ibland undrar jag lite om detta med att acceptera mångfald. När väl definierade grupper mer eller mindre pekar ut sig själva som de som måste accepteras och behandlas lika, gör de sig inte en björntjänst då? Pekar de inte därmed ut sig själva som så annorlunda att de måste särbehandlas genom att uttryckligen likabehandlas? Jag får inte riktigt ihop det, faktiskt....