Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Buss

Kategori: Fritt svävande tankar

Tidningsartilkarna om den tragiska bussolyckan utanför Uppsala handlar nu myckewt om vad som var skälet till olyckan.

Det förvånar mig lite att man inte förösker fundera mer över vad grundorsaken är. Rimligen måste det vara busstidtabellerna som är dimensionerade för bra väglag, som gör att bussarna kör fortare än vad som är lämpligt när det är dåligt väglag. Och varför det? Jo, för att ju fler turer de kör., desto mer pengar får de in, och desto lägre priser kan de hålla per biljett. Det är ett konkurrensmedel att hålla låga priser. Följaktligen är det en del av sättet att konkurrera att hålla en fart som ibland överstiger det vettiga.

Så i slutändan är det vi, bussräsenärerna, som genom att välja bussbolag baserat på pris, och inte fundera över säkerhetsaspekten, som driver fram detta.

KAnske skulle, i alal fall just nu, ett bussbolag som marknadförde sig med devisen "vi kommer hellre fram alls än i tid" kunna slå sig fram. Lite högre priser, lite lägre punktlighet, men chaufförer med order att anpassa farten till rådande trafikomständigheter.

Tyvärr tror jag att vi snart glömmer, och väljer Billiga Benkes Buss igen