Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Kompabel??

Kategori: Fritt svävande tankar

Hur kan det komma sig att vuxna människor säger "kompabilitet"? Kan det vara så svårt? Det heter "kompatibel" (vilket alla säger, ingen säger "kompabel"). Alltså heter det "kompatibilitet". "Compatibility" på engelska. Det borde vara glasklart.

Till och med Kjell & Co har denna vanart i tryckt form i sin katalog.