Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Hur absurd kan man få vara?

Kategori: Fritt svävande tankar

Detta fick mig att bli stum. Inte konstigt om Tom Cruise ifrågasätts