Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Pirate Stray

Kategori: Fritt svävande tankar

En av de dömda i Pirate Bay-målet anser att rättegången gått till på ett felaktigt sätt

"Domaren är med i styrelsen i en förening som tycker exakt som åklagaren och kärandeparterna, och då är man inte opartisk. Det måste vara jäv", säger han till TT

Med samma logik, men dragit längre för tydlighetens skull, skulle en domare som var medlem i ett parti som värnade barns rättigheter inte få döma en barnmisshandlare, eftersom han "har precis samma åsikter som åklagaren" i frågan. Domarens uppgift är att döma enligt stiftade lagar. Att aktivt hålla med om lagarna kan inte rimligen vara en diskvalificerande åsikt.

Möjligen kan jag hålla med om att det är klumpigt och opassande av domaren att inte meddela sitt läge, och kanske till och med för att undvika just denna debatt, faktiskt avstå målet. Men rent principiellt är det ju helt orimligt att man som domare inte ska få uttrycka sitt medhåll till lagar som faktiskt stiftats. Det skulle i själva verket diskvalificera i stort sett alla utom rena brottslingar (och de som inte har nån åsikt om nånting, och de är knappast lämpliga av andra skäl) från att vara domare.

I allmänhet är jag lika frågande som alltid till denna debatt. Så länge man inte ändrar upphovsrättslagarna, så är det bara märkligt att påstå att man skulle ha rätt att sprida andras upphovsrättsskyddade material. Debatten borde vara om upphovsrätten som sådan (som man kan ha massor av åsikter om), inte om huruvida Pirate Bay specifikt eller fildelning av upphovsrättskyddat material är tillåtet eller inte. 

Det är väl ingen som med nån rimlighet driver debatten att man borde få köra fortare än vad lagen tillåter? Inte ens Robert Collin. Däremot kan man driva linjen att hastighetsbegränsningarna borde höjas.