Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Slöseri med resurser

Kategori: Fritt svävande tankar

Enligt Aftonbladet görs Big Brother med ganska goda förutsättningar rent resursmässigt


Rent intuitivt borde man kan göra en hel del bra TV  med så mycket resurser, HUr lyckas man göra av med dem på detta?