Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Bråttom

Kategori: Fritt svävande tankar

Beslutet att ett dygn ska innehålla endast 24 timmar var förhastat. Överilat. Direkt dumt. Nån borde straffas