Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Arbetslöshet

Kategori: Fritt svävande tankar

Det sägs att antalet funktionsnedsatta som söker jobb är mycket högre än förr. Förutom allt annat det kan betyda, så torde det rimligtvis (om funktionsnedsättning i någon grad medför nedsatt arbetsförmåga) innebära att den redovidsde arbetslösheten ser större ut än vad den skulle göra om enbart fullt arbetsföra var arbetssökande. Så den egentliga arbetslösheten är kanske egentligheten lite lägre än vad den redovisade siffran antyder.
Kommentera inlägget här: