Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Vad är så svårt?

Kategori: Fritt svävande tankar

Jag läser ibland Aftonbladets kommentarsfält. Jagar svårt att tro att människor som kommenterar där skulle vara speciellt dåliga på att uttrycka sig korrekt, eller för den delen bara begripligt. De borde vara nån sorts ganska representativ grupp av någotsånär vuxna svenskar. Finns det någon snedfördelning så torde den handla om att de som kommenterar har åsikter de vill dela med sig av, och det kan knappast vara ett skäl att tro att de skulle vara sämre än genomsnittet att uttrycka sig? Alltså finns det vissa rimliga skäl att tro att de skulle uppvisa kunskaper i svenska språket som var representativa för svenskar.
 
I så fall blir jag rädd. Stavfel, slarvfel, missade ord, helt fel ord p.g.a. mobiltelefoners auto-correct-funktioner, etc, har jag inga problem med. Det kan hända den bäste. Men grammatiska totalhaverier och meningsbyggnadskatastrofer som gör att man måste ha såväl kontext som god fantasi för att alls kunna dekryptera vad som sägs, det kan jag inte riktigt bara rycka på axlarna åt. Det handlar om att alls kunna förmedla vad man vill säga, och när det börjar bli svårt att ens förstå, då tycker jag vi har ett riktigt problem.
Kommentera inlägget här: