Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Rättvisa

Kategori:

Den osäkra värld vi lever i är till stor del konsekvensen av orättvist fördelade resurser, vill jag påstå. Att tro att bestående lugn ska uppstå i en sådan värld är naivt. 

Tyvärr lär en mer rättvis fördelning i stället sätta oss i en sits där vissa vill ha mer, och har möjligheterna att åstadkomma detta med våld och rymligt samvete. Ty rättvisa innebär också att ingen har sådan militär övermakt att de kan värja sig mot andra hur som helst.

Möjligen är ekvationen omöjlig?


Kommentera inlägget här: