Mentala utsläpp

En förskönande omskrivning

Går det inte att bete sig bättre?

Kategori: Fritt svävande tankar

Jag vill inte på minsta sätt framstå som rasistisk, men måste få uttrycka min förundran över vad som av utseende och språk/brytning att döma är andra eller till och med första generationens invandrare i ung ålder, och hur dessa beter sig på allmän plats. Jag påstår inte att det är alla, men det är tillräcklig många för att sticka ut. Och jag påstår inte heller att det är enbart dessa av inte helt svensk härkomst ungdomar, men tyvärr är det svårt att ens med bästa vilja säga annat än att de är i majoritet.

Vad är det som får dessa ungdomar på en badstrand att med röst avsevärt högre än nödvändigt för att nå den de till synes kommunicerar med annonsera sin egen ointelligens och brist på respekt genom att för hela stranden kalla sina kompisar för ord som inte passar sig i en blogg? Om de åtminstone sa nåt intressant eller roligt, så skulle man kunna leva med det ,men deras vokabulär och förmåga att konversera tycks begränsad till diverse okvädningsord, 50 namn på det kvinnliga könsorganet, samt det starkt semantikbärande ordet "ba". Inte heller tycks de intresserade av att kommunicera med varanda, utan det tycks faktiskt som att huvudsyftet är att bli sedd och hörd av alla andra på stranden.

Kanske ger det nån sorts status bland det egna umgänget att vara den som omgivningen hör och ser, jag vet inte. Men det är sorgligt låg nivå på sättet det åstadkommes på.

Kommentera inlägget här: